SPECIALIST IN VERZEKERINGEN,

HYPOTHEKEN EN PENSIOENEN

SINDS 1992

SAMEN WERKEN AAN

ZEKERHEID VOOR ALLES

WAT U LIEF IS!

MOLENAAR 

VERZEKERINGEN

TEL. 053-4310900

U investeert in uw mensen …. Pensioen = Investeren

Molenaar Verzekeringen staat voor advies op basis van een proactieve, transparante werkwijze waarbij een duurzame relatie centraal staat. Dat geldt zeker voor ons Advies Pensioen Bedrijven, omdat een pensioenadvies veel meer is dan alleen maar kiezen voor de goedkoopste premie.

Het Advies Pensioen Bedrijven bestaat uit, Adviesfase, Productanalyse en Implementatie en Jaarlijks Pensioen Onderhoud. Voor het beheren van uw pensioenregeling kunt u gebruik maken van ons Pensioenbeheer

Adviesfase

Molenaar Verzekeringen staat voor advies op basis van een proactieve, transparante werkwijze waarbij een duurzame relatie centraal staat. Dat geldt zeker voor ons Advies Pensioen Bedrijven, omdat een pensioenadvies veel meer is dan alleen maar kiezen voor de goedkoopste premie.

Het Advies Pensioen Bedrijven bestaat uit, Adviesfase, Productanalyse en Implementatie en Jaarlijks Pensioen Onderhoud. Voor het beheren van uw pensioenregeling kunt u gebruik maken van ons Pensioenbeheer

Oriënterend gesprek

 • Een eerste kennismaking met Molenaar Verzekeringen, onze werkwijze en onze dienstverlening.
 • Een korte inventarisatie van uw ideeën, wensen en doelstellingen met betrekking tot de pensioenregeling.
 • Een indicatie van de kosten voor onze advies- en beheerwerkzaamheden en van de pensioenlasten voor  uw bedrijf.

Inventarisatie gesprek

 • Een gedetailleerde inventarisatie van persoonlijke-, bedrijf – en financiële gegevens en het opstellen van een businessprofiel.
 • Uw wensen en doelstellingen met betrekking tot de pensioenregeling toetsen aan de resultaten van de inventarisatie.

Onderzoek verplichtstelling voor Bedrijfstakpensioenfonds(BFS) of Collectieve arbeidsovereenkomst(CAO)

 • Een onderzoek instellen naar mogelijke verplichtstelling voor een   Bedrijfstakpensioenregeling (Bpf) en CAO.
 • Een beoordeling maken van de mogelijkheid tot dispensatie voor een mogelijke verplichtstelling.

Onderzoek financiële haalbaarheid pensioenlasten

 • Een onderzoek instellen naar de branchespecifieke risico’s die de continuïteit van de onderneming en betaalbaarheid van pensioenpremies kunnen beïnvloeden.
 • Een risico inventarisatie maken naar bedrijfsspecifieke risico’s die de continuïteit van de onderneming en betaalbaarheid van pensioenpremies kunnen beïnvloeden.
 • Een onderzoek instellen naar de financiële kengetallen van de onderneming alsmede beoordelen van jaarstukken,prognoses en begrotingen om te kunnen vaststellen of de premielasten van de gewenste pensioenregeling op korte en lange termijn betaalbaar zijn.

Uitleg van pensioentermen

 • Specifieke pensioentermen helder en duidelijk uitleggen.
 • Verschillende pensioenvormen toelichten en mogelijkheden bespreken.

Verkennend pensioenadvies onderzoek

 • Een eerste analyse van alle pensioenmogelijkheden om te komen tot een pensioenregeling die pst bij uw wensen en doelstellingen.

Verkennend marktonderzoek

 • Een eerste analyse van alle pensioenaanbieders om te komen tot een beperkt aantal die de gewenste pensioenregeling kunnen uitvoeren en administreren. Hierbij wordt gekeken naar:
 • Tarieven en voorwaarden.
 • Acceptatie beleid van de pensioenaanbieder.
 • Administratieve afhandeling, consument vriendelijkheid en reputatie van de pensioenaanbieder.

Adviesgesprek

 • Uw wensen en doelstellingen combineren met uw business profiel en vertalen naar een pensioenadvies.
 • De pensioenregeling nader toelichten.
 • Een berekening van de pensioenlasten verstrekken.

Productanalyse en implementatie

Gedetailleerd marktonderzoek en productkeuze

 • Het selecteren van de geschikte pensioenaanbieder op basis van prijsstelling, kwaliteit en serviceniveau.

Ondersteuning bij de offerteaanvraag

 • De benodigde gegevens verstrekken aan de pensioenaanbieder.
 • Het toelichten van de offerteaanvraag bij de pensioenaanbieder.
 • De offerte controleren en een overzicht verstrekken van de door u aan te leveren documenten.

Offertegesprek

 • De offerte bespreken, toelichten en al uw vragen over de offerte beantwoorden.
 • Alle benodigde documenten invullen en door u laten tekenen.

Administratie volg systeem

 • Regelmatige contactmomenten met de pensioenaanbieder om te zorgen dat er geen vertraging ontstaat bij de afhandeling bij de acceptatie en polisafgifte van uw pensioenregeling.

Documenten controle service

 • Het controleren van alle documenten zoals uitvoeringsovereenkomst, pensioenreglement en pensioenovereenkomst voordat u deze documenten ondertekent.
 • Het controleren van startbrieven en pensioenpolissen.

Accountants informatie service

 • De accountant of salarisadministrateur informeren en alle benodigde gegevens aanleveren.

Presentatie aan werknemers

 • Een toelichting op de pensioenregeling voor de werknemers met gelegenheid tot vragen stellen.

Pensioenspreekuur voor werknemers

 • Individuele gesprekken met werknemers.

Jaarlijks Pensioen Onderhoud

Tijdens het jaarlijks service gesprek met uw adviseur komen de volgende onderwerpen aan bod:

Uw vragen

 • Stel uw vragen over het afgelopen jaar en voor het komend jaar.

Terugblik afgelopen jaar en vooruitblik komend jaar

 • Is het afgelopen jaar verlopen volgens plan?
 • Welke plannen zijn er voor komend jaar?

Uw wijzigingen

 • Actualiseren van de bij ons bekende gegevens.
 • Wat gaat er het komen jaar allemaal veranderen dat van invloed kan zijn op uw pensioenplan?
 • Maken uw wijzigingen een aanpassing van het pensioenplan noodzakelijk?

 

Onze informatie over relevante wetswijzigingen

 • Wij informeren u over relevante wijzigingen in de Belasting- en Pensioenwetgeving.
 • Wetswijzigingen kunnen uw pensioenplan in gevaar brengen of zorgen er voor dat nieuwe mogelijkheden ontstaan.
 • Maken wetswijzigingen een aanpassing van uw pensioenplan noodzakelijk?

 

Verzekeringscheck

 • Uw pensioen- en werknemersverzekeringen beoordelen en waar nodig aanpassen.
 • Maken wijzigingen een aanpassing van het pensioenplan noodzakelijk?
 • Het huidige pensioenplan aanpassen en een nieuw pensioenplan maken.

Ondersteuning bij het papierwerk

Wij organiseren al het papierwerk wat u ontvangt van verzekeraars, pensioenuitvoerders en assurantieadviseur.

Uw medewerkers zeggen:

“ Mijn werkgever heeft het goed voor ons geregeld! ”

Meer weten over pensioenen?

Stel hier u vraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

U bent ook welkom op ons kantoor!

Belangrijke informatie over pensioenen

Begin chat
Hulp nodig?
Goedendag,

Waarmee kunnen we u helpen?