Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf in haar gehele bedrijfsvoering en in de keten verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die zij bewerkstelligt op sociaal, ecologisch en – economisch gebied en daarover op transparante wijze verantwoording aflegt aan belanghebbenden. Citaat van het MVO Platform.

Molenaar Verzekeringen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Step Up Now Jongerenbegeleiding

Wij werken voor verschillende begeleidingsbureau’s die met jongeren werken. Step Up Now Jongerenbegeleiding is er daar één van.

Step up Now is een jonge organisatie, die cliënten in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar begeleidt naar zo volledig mogelijke zelfstandigheid. Step Up Now is een ruimdenkende organisatie. Deze ruimdenkendheid komt naar voren in de ondersteuning die geboden wordt aan de cliënten. Ze zijn geduldig en motiverend, ze richten ons op de kansen. De begeleiders van Step Up Now bieden ondersteuning aan de cliënt door naast de cliënt te staan, ‘the tap on the sholder’ houding. Samen steeds een stap verder onder het motto; ‘stap voor stap’.

Hiermee geeft Molenaar Verzekeringen  invulling aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door extra niet betaalde begeleiding te geven aan de cliënten van Step Up Now.

Stichting De 4e Musketier

De mannenbeweging de 4e Musketier is een idee van…. een vrouw. Het was Ruth Stoorvogel die op een septemberavond in 2007 tegen haar man zei: “Henk, waarom ga je niet iets met mannen doen? Een mannenbeweging, anders dan alle andere mannenbewegingen. Ik geloof namelijk dat mannen hier behoefte aan hebben.” Henk reageerde: “Je hebt gelijk, dat ga ik doen. En dan noemen we het de 4e Musketier, naar D’Artagnan, de hoofdpersoon van de drie Musketiers en dan gaan we een nieuw concept uitwerken, waarbij we een ultieme mix tussen fysieke inspanning en geestelijke inhoud creëren.” Hij nodigde zijn drie beste vrienden, Pieter Cnossen, Theo van den Heuvel en Jan Stoorvogel uit voor een diner in huize Stoorvogel en de 4e Musketier was geboren.

Missie : Inspiratie voor ieder mannenhart en golven van gerechtigheid wereldwijd!

Dat is waar De 4e Musketier voor gaat. Dat is wat ze gaan doen. De 4 pijlers van de 4e Musketier ondersteunen dat:

  • Karakterweekenden; er komen karakterweekenden in heel Noord West Europa, georganiseerd vanuit verschillende landen. Binnen de karakterweekenden is aandacht voor verschillende doelgroepen, zoals studenten, vaders en zonen en leiders.
  • Event; het jaarlijkse Event dient als Europees inspiratiepunt voor alle Musketiers en hun vrienden. De massale viering heeft een katalyserende werking op de mannenbeweging in Europa en op initiatieven van gerechtigheid.
  • Musketiermarathon; een ultieme uitdaging, op een bijzondere plek, waardoor de allerarmsten een significante steun in de rug krijgen.
  • The Message;  het christendom draait om een fantastische boodschap: er is hoop omdat God liefde is en zijn zoon heeft gegeven om voor onze zonden te sterven. Het doorgeven van de boodschap van God is dé bestaansreden van de 4e Musketier. Door spreekbeurten, het uitgeven van boeken en het magazine MUSK en door multimedia willen wij de huidige generatie mannen in Noord West Europa bereiken.